Budvar v roce 2022 překonal v tržbách hranici 3 miliardy Kč

Doba čtení:3 minut, 7 sekund

Národní pivovar Budějovický Budvar i v loňském roce překonal v tržbách hranici 3 miliardy Kč. Podnik se musel vyrovnávat se zastavením dodávek do Ruska i dopady mimořádné inflace. Zisk před zdaněním v roce 2022 činil 255 831 tis Kč.

Budějovickému Budvaru se podařilo překonat rok plný mimořádných extrémních vlivů vyvolaných ruskou válkou na Ukrajině. Celkový výstav piva se meziročně snížil o 1,2 % na 1 788 milionů hektolitrů, meziroční propad tržeb se Budějovickému Budvaru povedlo udržet pod hladinou 2,7 %. Tržby z prodeje výrobků a služeb i tak opět přesáhly hodnotu 3 miliardy Kč (3 031 135 000 Kč). Pokles objemů i tržeb přímo souvisí především se zastavením dodávek na ruský trh.

Válečný konflikt ovlivnil i ceny paliv a energií, které následně způsobily růst inflace. Ta se negativně promítla do cen nakupovaných surovin a produktů, které jsou nezbytné pro výrobu. Největší dopad na výsledky hospodaření pivovaru mělo konkrétně zvýšení cen obalového materiálu a elektrické energie. Turbulentní vývoj v roce 2022 vedl k meziročnímu poklesu hospodářského výsledku před zdaněním o 39,45 % na necelých 256 milionů Kč.

„Jsem velmi rád, že se nám v loňském mimořádném roce, kdy jsme prakticky přes noc zastavili prodeje na ruský trh, podařilo tuto ztrátu v objemu a tržbách do značné míry kompenzovat. V oblasti zisku jsme se pak navíc museli vypořádávat s následky prudkého a náhlého zdražení cen energií, paliv a obalového materiálu v celkovém negativním dopadu přes 250 miliónů Kč,“ uvedl k výsledkům Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Tuzemský trh v oblasti HORECA se během roku 2022 začal postupně vracet k předcovidovým objemům spotřeby. To vedlo k dlouho očekávanému meziročnímu nárůstu tržeb v tomto segmentu. Ruku v ruce s nárůstem prodeje v oblasti HORECA, souvisejícím s ukončením opatření proti šíření nemoci COVID-19, došlo k poklesu prodejů v segmentu retail. Naopak pozitivně se v prodejích podniku projevilo nastartování spolupráce s Mattoni 1873, a.s. a uvedení na trh nového produktu – ochuceného nealkoholického piva pod značkou Birgo.

Především kvůli nepredikovatelné situaci na východ od České republiky se národnímu pivovaru nepovedlo zopakovat loňský rekordní rok na exportních trzích. Celkově Budějovický Budvar vyvezl o necelá 4 % méně než v roce 2021. I přes turbulentní vývoj na východě se ale pivovaru na dalších trzích Evropy mimořádně dařilo. Zaznamenán byl historicky nejlepší výsledek na Slovensku, kde má národní pivovar jednu z dceřiných společností. Podařilo se rovněž navýšit vývoz do UK, a to téměř o 20 %. Meziročně výrazně rostly i objemy piva vyvezeného do dalších evropských zemích jako například Rakouska, Španělska, Itálie ale i Maďarska či Chorvatska. Popularitu Budvaru loni úspěšně rostla i ve vzdálenějších zemích. Například ve Spojených Arabských Emirátech bylo prodáno o téměř 50 % více piva z národního pivovaru než v minulém roce.  A i loni vzrostl objem exportu do Kanady, kde Budějovický Budvar prodává své pivo pod značkou Czechvar.

V oblasti investic pokračoval národní pivovar i v roce 2022 v rozsáhlém investičním rozvoji v souladu se strategií rozvoje podniku, a to v celkovém objemu 313 milionů Kč. Hlavní investicí loňského roku pak bylo spuštění nové moderní plnící linky na plechovky s kapacitou až 45 tisíc plechovek za hodinu.

Dobré obchodní výsledky Budějovickému Budvaru rovněž poskytly prostor naplňovat misi, kterou si pivovar v minulosti stanovil, a tedy pomáhat poctivému českému pivovarnictví a podporoval ty, které baví pivo stejně jako národní pivovar. Ve spolupráci s minipivovary Thrills, Permon, Volt a Sibeeria uvařil Budvar v roce 2022 čtyři limitované edice. Doposud národní pivovar navázal spolupráci téměř se 30 minipivovary.

Social profiles