Prazdroj podpoří veřejně prospěšné projekty

Doba čtení:2 minut, 19 sekund

Připravit místní krajinu na klimatickou změnu, navrhnout inovativní postupy na zadržování vody v lesích nebo obnovit drobné tůně v přírodním parku. To jsou cíle, které si stanovily některé podpořené projekty z nového Fondu Plzeňského Prazdroje. Ve spolupráci s Nadací Partnerství vybral v rámci regionálních programů Prazdroj lidem, Radegast lidem a Kozel lidem šestnáct projektů, mezi které rozdělí první část z celkových 3,6 milionu korun.      Vítězné projekty celostátní grantové výzvy Na budoucnost pak budou známy do 30. března 2022.

Kromě tradiční podpory komunitního života a ochrany kulturního dědictví a tradic v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje v Plzni, v Nošovicích a ve Velkých Popovicích se letošní komunitní programy ve svých výzvách ještě více orientovaly na větší posilování odpovědnosti za životní prostředí. „Celkem jsme obdržely 42 žádostí o grantovou podporu z našich regionálních programů. Oproti předchozím ročníkům narostl počet žádostí, které se právě na ochranu životního prostředí zaměřují. Velký počet udržitelných projektů je již tradičně na Moravě, letos jsme ale zaznamenali nárůst také na Plzeňsku a Velkopopovicku,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Finanční podporu ze tří regionálních programů v celkové výši 1,6 mil korun získalo celkem 16 projektů. Jednou z podpořených organizací v Plzeňském kraji je například občanská iniciativa „Živá voda“ zabývající se problematikou vody v krajině. Její projekt se zaměřuje na adaptaci místní krajiny na klimatickou změnu a ochranu zásob podzemních vod. Spolek „Voda pro les, voda pro lidi“ z beskydské obce Veřovice v Moravskoslezském kraji zase připravil projekt s cílem navrhnout a zrealizovat inovativní postupy na zadržování vody v lesích, především na plochách postižených kůrovcovou kalamitou. Na obnovu drobných lesních tůní v krajině přírodního parku Velkopopovicko zase dostala grant Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice.    

Větší zájem veřejnosti o projekty zaměřené na krajinu, přírodní dědictví, vodu nebo odpady naznačuje, že neziskové organizace vnímají změnu klimatu ve svém bezprostředním okolí jako jednu z hlavních priorit. Chceme proto pokračovat v podpoře jejich úsilí i do budoucna a spolu s Plzeňským prazdrojem vytvoříme i v roce 2022 podmínky pro rozvoj dalších ekologických a komunitních projektů,“ dodává Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství, která je odborným garantem nového Fondu Plzeňského Prazdroje.

Součástí Fondu Plzeňského Prazdroje je také nový celostátní program s názvem Na budoucnost, který neziskovým organizacím otevřel možnost podpory rozsáhlejších a víceletých projektů nejen z regionů, kde se nachází pivovary Prazdroje, ale z celého Česka. „Do druhého kola této výzvy se dostalo 17 projektů, kterým nyní umožňujeme konzultace s odborníky a dotažení jejich řešení. Nejlepší celostátní projekty podpoříme na konci března příštího roku,“ doplňuje Pavlína Kalousová.

 

Social profiles